Клинични случаи

1. Множествен кариес на долни фронтални зъби. Съпровождащи заболявания - пародонтит в различна степен около отделните зъбни повърхности. Предварително сме провели професионално почистване и и сме назначили противовъзпалителна терапия. Лечението на множествените дефекти се проведе едноетапно.
      


Направихме контролни снимки след година и половина. Няма секундерен (вторичен) кариес, оцветяване на обтурациите или фрактури на ръбовете.
      

2. След обостряне на хронично възпаление дисталния корен на 6 долен молар беше отстранен. Преценихме ,че можем да използваме медиалния корен на същия зъб. С оглед максимално запазване наличните зъбни тъкани на съседните зъби, планирахме мостова конструкция съставена от обвивна корона на медиалния корен на първия постоянен молар и инлей (лята обтурация) на втория долен молар. Снимките са от устата на пациента след 8 години и за сега няма индикации за корекции.