Лечение

Стоматологичното лечение на Вашите заболявания е основна задача на нашия колектив. В този процес изначални са дорбото ни желание, познания и дългогодишен опит. Отдавна известно е и ,че пациентът трябва активно да участва в решаване на заварените проблеми и дълготрайното затвърждаване на постигнатите резултати. Ние се ангажираме да Ви окуражаваме, подкрепяме и подсещаме да бъдете активен партньор в запазване на здравето си или да сведете до минимум риска от сериозни лечебни интервенции. Необходимо е разбирането, че контролните прегледи са Вашата здравна застраховка.

Вашите отговорности:
1. Необходимо е да спазвате взаимно договорените часове, а когато това е невъзможно да ни съобщите по най-бързия начин..
2. Необходимо е да ни предоставите цялата информация, която е необходима за Вашето лечение
3. Необходимо е да дадете своя принос към собственото си здраве, изпълнявайки стриктно взаимно съгласуваните с лекаря действия.
4. Необходимо ни е Вашето разбиране. При всеки въпрос и неяснота не се притеснявайте да ни питате, за да можем заедно да работим в една посока – Вашето трайно стоматологично здраве.