Техника за ползване на междузъбни четки


1. Подходящо подбраната междузъбна четка трябва да навлиза в междузъбното пространство без натиск;


2. Движенията с нея са единствено НАПРЕД – НАЗАД между зъбите на нивото на венеца;

3. За задните зъби за по – лесен достъп изкривете под ъгъл телта на четката.

·  След всяко изчеткване измивайте четката и продължете с останалите междузъбни пространства.


Автор: Д-р Кабаиванов